Image

SCROLL

Klauzula
RODO        

Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
Dlatego w firmie N&N Nadratowski zgodnie z przepisami UE wdrożona została polityka ochrony danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z jej warunkami.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w jakiejkolwiek formie w celu nawiązania i/lub realizacji współpracy jest firma N&N Nadratowski Sp. j. z siedzibą w Bielsku (09-230) przy ul. Akacjowej 3, tel. 24 261-52-61, e-mail:
  • Inspektorem Ochrony Danych w firmie N&N Nadratowski Sp. j. jest Pani Renata Cichocka, tel. 24 261-52-61, e-mail:
  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, w celu nawiązania i realizacji współpracy.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz przez czas wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na ich przetwarzanie.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przez Administratora Danych Osobowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora Danych Osobowych, podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych, podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi przewozowe, pocztowe, prawne, księgowe i informatyczne, a także podmioty certyfikujące oraz audytorskie.
  • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.